Lệ phí trước bạ xe máy điện được miễn đến 30/6/2015

Tác giả  2014-11-06 15:17:21

Theo quy định tại Nghị định 45 của Chính phủ ban hành ngày 17/6/2011 và Thông tư  hướng dẫn số 124 của Bộ Tài chính ngày 31/8/2011, xe máy điện phải chịu chung mức lệ phí trước bạ 2% như đối với các loại xe máy khác.

Riêng xe đăng ký tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi có UBND tỉnh đóng trụ sở chịu mức lệ phí 5%. Xe đăng ký từ lần thứ 2 trở đi chịu mức lệ phí 1%.

Vào ngày 5/11, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính sẽ không thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trong thời gian từ nay đến hết 30/6/2015.

Theo đó, trong thời hạn trên, nếu chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện đi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ, không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ mà đến thẳng cơ quan công an để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Ngọc Bích

Tin nổi bật