Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5 sắp tới thời tiết trên nhiều khu vực trong cả nước khá đẹp, rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, khối không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng sâu xuống các tỉnh phía Nam, khiến thời tiết giảm nhiệt, xuất hiện mưa dông.