Đời Sống

Bánh tẻ Phú Nhi

Bánh tẻ Phú Nhi

09:00 AM, 16/08/2017 - Du Lịch

(Đời Sống) - Phú Nhi xưa còn có tên gọi là Bần Nhi - một thôn cổ có từ cuối thế kỷ XIX thuộc tổng Cam Giá Thịnh, sau gọi là Cam Thịnh thuộc Phú Lộc, huyện Quảng Oai, trấn Sơn Tây.

< 1 2 3 4 >