Gia Đình

Con gà trong dòng chảy văn hóa dân gian

Con gà trong dòng chảy văn hóa dân gian

10:32 PM, 27/01/2017 - Gia Đình

(Gia Đình ) - Con gà là loại vật nuôi sớm gắn bó với đời sống người lao động và đã nhập vào dòng chảy văn hóa dân gian truyền thống. Trong văn hóa dân gian, nghệ thuật dân gian và trong tâm thức dân gian con gà đã có vị trí quan trọng.

< 1 2 3 >