• Những điểm mới trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

    Những điểm mới trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

    (Giáo dục) - Về cơ bản, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 vẫn được giữ ổn định như năm 2017, tuy nhiên có một số điểm mới mà thí sinh cần lưu ý, ví dụ đề thi có 20–30% câu hỏi ở chương trình lớp 11, đề thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên có những câu hỏi về trắc nghiệm.

Giáo dục

< 1 2 3 >