083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM)

Các bài viết về "Riềng năng mắc cài sứ"

Lầm to cho những ai không niềng răng hô sớm vì tưởng răng hô vô hại

(Đời sống) - Răng hô chẳng sao cả, răng hô thì có ảnh hưởng gì đâu… Rất nhiều suy nghĩ sai lầm khi nghĩ rằng hàm răng hô vô hại. Lầm to cho những ai không chịu niềng răng hô sớm để cải thiện hàm răng chìa ra trước của mình.