Tiêu dùng

Mở 20 điểm bán thịt lợn hỗ trợ nông dân

Mở 20 điểm bán thịt lợn hỗ trợ nông dân

08:49 AM, 10/05/2017 - Tiêu dùng

(Tiêu dùng) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và các cơ quan truyền thông của T.Ư cùng chung tay thực hiện một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn

< 1 2 3 >