Tin tức

Heineken Việt Nam chứng minh sự bền vững giúp doanh nghiệp và cộng đồng cùng phát triển

Heineken Việt Nam chứng minh sự bền vững giúp doanh nghiệp và cộng đồng cùng phát triển

04:15 PM, 11/10/2017 - Tin tức

(Tin tức) - Trong Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam lần thứ 4 (VCSF 2017), diễn ra vào ngày 10/10, tại Hà Nội, Heineken Việt Nam đã thể hiện vai trò là một trong những doanh nghiệp điển hình xuất sắc áp dụng mô hình phát triển bền vững trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đem đến những tác động tích cực cho con người, hành tinh và sự thịnh vượng.

< 1 2 3 4 5 >