Từ 5/11: Được dùng không quá 10 tài khoản phụ khi giao dịch thuế điện tử

Tác giả  2019-11-04 13:16:00

Kể từ ngày 5/11/2019, các quy định mới trong Thông tư 66/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế chính thức đi vào cuộc sống, sẽ có nhiều quy định tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; đồng thời giảm thiểu tiếp xúc giữa cán bộ thuế với DN, ngăn chặn tiêu cực.

Về tài khoản giao dịch thuế điện tử, sẽ chỉ có duy nhất 01 tài khoản chính và tối đa không quá 10 tài khoản phụ. Trước đây không quy định về tài khoản chính và tài khoản phụ.

Về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử: Thông tư 66 làm rõ giá trị của việc sửa đổi chứng từ điện tử, chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại.  Tại Thông tư 110 trước đây chưa quy định việc sửa đổi chứng từ điện tử; việc chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại, giá trị pháp lý của chứng từ điện tử.

Về thời gian nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử, thông tư mới quy định rõ hơn thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế) và căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ, xử lý hành vi chậm nộp, không nộp… Trước đây chưa quy định cụ thể về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử.

Thông tư mới bỏ các nội dung hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, không nộp hồ sơ khai thuế. Bỏ nội dung về không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, miễn tiền chậm nộp.

Đồng thời, Thông tư 66 đã bổ sung lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan thuế, nộp tiền thuế tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại trong thời gian Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi.

Theo Bizlive

Tin nổi bật