Thứ ba 04/08/2020 12:27

8 ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật

15:47 | 02/07/2020

Tính tới nửa năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XII, đã có 8 ủy viên T.Ư Đảng đương nhiệm bị kỷ luật, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị

8 uy vien trung uong dang duong nhiem bi ky luat

https://www.tienphong.vn