Thứ bảy 16/01/2021 15:44

Bộ Chính trị sẽ có nghị quyết riêng phát triển Thanh Hóa

18:37 | 02/03/2020

Ngày 2-3, Ban kinh tế Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", để trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành nghị quyết.

 

Ông Nguyễn Văn Bình, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban kinh tế trung ương (giữa) cùng đoàn công tác của trung ương thăm khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) 

Ông Nguyễn Văn Bình - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban kinh tế Trung ương, trưởng ban chỉ đạo - chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh trên cơ sở đánh giá toàn diện mọi tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa, Bộ Chính trị nhận thấy tỉnh có điều kiện vươn lên phát triển mạnh, trở thành động lực để phát triển khu vực Bắc Trung bộ, miền Trung, lan tỏa cho cả nước, góp phần quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Do vậy, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban chỉ đạo trung ương để xây dựng đề án phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong quá trình xây dựng đề án phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; đặt phát triển kinh tế xã hội của Thanh Hóa trong tương quan tổng thể phát triển chung của cả nước, trên cơ sở khai thác và phát huy triệt để các lợi thế của tỉnh; bám sát các nghị quyết của Đảng liên quan đến Thanh Hóa, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, các nghị quyết của trung ương, đặc biệt là dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cảng nước sâu Nghi Sơn ở khu kinh tế Nghi Sơn - khu kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa 

Ngoài ra, đề án phải có tầm nhìn chiến lược, mục tiêu rõ ràng, giải pháp đồng bộ, khả thi và có tính đột phá cao, đặc biệt quan tâm đến nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế để giúp Thanh Hóa có động lực khai thác đầy đủ mọi tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa và giá trị con người Thanh Hóa.

Sau khi hoàn thiện đề án, Ban kinh tế Trung ương và Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành nghị quyết riêng cho Thanh Hóa thực hiện.

Trước đó, ngày 1-3, ông Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác trung ương đã làm việc với Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thăm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

 

Hà Đồng