Thứ hai 23/05/2022 04:03

Bưởi da xanh rẻ như cho, 99% vụ chuyển nhượng lan Bảo Duy gần 19 tỉ đồng là giả

18/03/2021 09:58

Cục Thuế Hà Nam: '99% vụ chuyển nhượng lan Bảo Duy gần 19 tỉ đồng là giả'. Bưởi da xanh rẻ như cho. Thái Lan nhận 'cầm đồ' để giải cứu khách sạn trong đại dịch.

Nguồn tienphong.vn