Thứ năm 22/04/2021 17:09

Chính thức quyết định thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII

21:09 | 23/12/2020

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14 đến 18/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội lần thứ XIII từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Hà Nội.

chinh thuc quyet dinh thoi gian dien ra dai hoi dang lan thu xiii

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

Hệ thống các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là Báo cáo kinh tế - xã hội (bao gồm các Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành trung ương tin rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện của đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 cũng như mục tiêu tổng quát đã đề ra.

https://phunuvietnam.vn