Thứ bảy 08/08/2020 21:01

Chuyện gì xảy ra nếu loài muỗi có kích thước bằng con người?

13/05/2020 08:56

Muỗi là tác nhân gây ra cái chết của hơn 2 triệu người mỗi năm. Điều gì xảy ra nếu loài vật này trở nên khổng lồ và có kích thước bằng con người?

Nguồn tienphong.vn