Thứ ba 24/11/2020 12:45
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa…

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa…

Nếp nhà - 06-11-2016 06:41

Tri thức đến từ ông thầy. Làm người phải luôn nhớ điều ấy không được phép quên. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lí chung về lòng biết ơn đối với người có ...

1 2 3 4