Chủ nhật 29/11/2020 11:17

Hà Nội: 505 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn vì Covid-19 dành cho những đối tượng nào?

04:52 | 29/04/2020

Ngày 29/4, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.

 

Theo quyết định, UBND TP Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội với tổng số tiền là hơn 505 tỷ đồng với hơn 414.000 người.

ha noi 505 ty dong ho tro nguoi gap kho khan vi covid 19 danh cho nhung doi tuong nao

Hà Nội chi 505 tỷ đồng hỗ trợ hơn 400.000 người gặp khó khăn vì Covid-19. Ảnh minh hoạ: Internet

Nguồn kinh phí do UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định.

UBND TP giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch; tiếp tục rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ.

UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020 và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố Hà Nội trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019.

Việc hỗ trợ này phải được chi trả cho các đối tượng nêu trên theo đúng chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp ngay từ ngày 29/4/2020.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định này.

 

https://phunuvietnam.vn