Thứ ba 19/10/2021 03:10

Hà Nội có bao nhiêu người được hỗ trợ từ gói an sinh 62 nghìn tỷ?

15:19 | 25/04/2020

Thành phố Hà Nội đã cơ bản rà soát xong một số nhóm đối tượng dự kiến được hỗ trợ trong gói an sinh xã hội. Theo đó, tổng số người dự kiến được hỗ trợ là hơn 1,48 triệu người với số tiền dự kiến hỗ trợ gần 3.534 tỷ đồng.

Cụ thể, theo ông Dân, qua rà soát bước đầu toàn thành phố có 137.719 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương. Với nhóm đối tượng này, dự kiến mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 75.000 người, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm (lao động tự do) là 850.000 người, người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là gần 78.000 người, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là gần 185.000 người.

 

www.tienphong.vn