Thứ hai 30/11/2020 07:57

Hà Nội: Giải quyết triệt để vụ bãi rác Nam Sơn, hỗ trợ tạm cư cho dân 6 tháng

17:45 | 05/11/2020

Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo Kết luận về việc khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn).

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân, trong đó có chính sách giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm chi trả tiền đúng phương án đã được Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn phê duyệt theo quy định và theo thẩm quyền.

Đối với các trường hợp đã được Thanh tra thành phố kết luận, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn có trách nhiệm thực hiện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo hướng: Các trường hợp đã có kết luận rõ của Thanh tra thành phố về việc cấp giấy chứng nhận sai quy định thì Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp sai và phê duyệt phương án bồi thường đất ở theo đúng hạn mức quy định của pháp luật về đất đai.

Với các trường hợp chưa đủ cơ sở để Thanh tra thành phố ra kết luận, ông Hùng giao huyện Sóc Sơn rà soát xử lý: Nếu đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận (với diện tích đất ở vượt hạn mức) theo đúng quy định của pháp luật thì thực hiện bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận; nếu không đủ điều kiện, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn phê duyệt phương án theo hạn mức đất ở quy định.

 

ha noi giai quyet triet de vu bai rac nam son ho tro tam cu cho dan 6 thang

Người dân H.Sóc Sơn chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Thanh Niên

"Trường hợp các hộ vẫn có kiến nghị được bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận, Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt phương án theo giấy chứng nhận đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan", kết luận nêu rõ.

Các trường hợp đã chuyển nhượng hết phần diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp, hiện đang ăn ở trên diện tích đất vườn ao liền kề còn lại, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng loại đất thu hồi và chính sách đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận tại Văn bản số 2819/UBND-GPMB ngày 5/7/2019; xét bố trí tái định cư cho các hộ theo quy định.

Với những thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản không nằm trong cùng thửa đất ở, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, được áp dụng chính sách hỗ trợ khác tối đa không vượt quá mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của thành phố.

Các trường hợp được giao đất tái định cư theo quy định tại các khu tái định cư của dự án nhưng có số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất không đủ để nộp tiền sử dụng đất theo phương án tái định cư đã được phê duyệt, thành phố cho phép Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn phê duyệt hỗ trợ bổ sung số tiền chênh lệch còn thiếu để đảm bảo các hộ đủ tiền mua đất tái định cư.

Đối với các tài sản, công trình xây dựng không có đơn giá trong quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, huyện Sóc Sơn có trách nhiệm chỉ đạo phòng Quản lý đô thị huyện thẩm định giá trị dự toán công trình làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; trường hợp có vướng mắc, báo cáo Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Về chính sách hỗ trợ tạm cư đối với các trường hợp nhận tiền để tự lo tái định cư, lãnh đạo thành phố Hà Nội thống nhất ý kiến đề xuất các Sở, ngành, đơn vị dự họp, cho phép Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian 6 tháng để các hộ xây dựng nhà ở mới do phải di chuyển chỗ ở.

https://phunuvietnam.vn