Thứ ba 11/05/2021 23:42

Hồ sơ đăng ký kinh doanh năm 2021 cần những tài liệu gì?

08:30 | 06/01/2021

Người đăng ký kinh doanh năm 2021 cần chuẩn bị những tài liệu gì? Chúng tôi tổng hợp nhanh danh mục hồ sơ đăng ký kinh doanh cần có theo Luật doanh nghiệp 2020 để mọi người tham khảo và áp dụng.

 

ho so dang ky kinh doanh nam 2021 can nhung tai lieu gi

Hồ sơ đăng ký kinh doanh là tài liệu chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh khai nộp để đề nghị cấp giấy phép kinh doanh theo phạm vi hoạt động, quy mô kinh doanh mình mong muốn. Luật doanh nghiệp 2020 không còn điều chỉnh thủ tục đăng ký hoạt động hộ kinh doanh cá thể, luật chỉ ghi nhận về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký các loại hình công ty. Căn cứ theo quy định hiện hành, chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh bạn sẽ cần nắm bắt các quy định sau

Thứ nhất, quy định về tài liệu là giấy tờ chứng thực của cá nhân, tổ chức đăng ký kinh doanh. Giấy tờ này buộc phải sao y công chứng trong đó cá nhân sử dụng hộ chiếu, CMTND, hoặc căn cước công dân, còn tổ chức, doanh nghiệp là giấy phép hoạt động, giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tùy từng mô hình tổ chức, hoạt động của tổ chức đăng ký kinh doanh mà loại giấy tờ cần có sẽ có tên gọi khác nhau.

Thứ hai, quy định về giấy tờ xác thực địa điểm đăng ký kinh doanh. Những người quen với thủ tục thành lập công ty có thể thắc mắc việc ít thấy phòng ĐKKD yêu cầu nộp hợp đồng thuê nhà, mượn nhà trong hồ sơ thành lập công ty. Tuy nhiên yêu cầu cung cấp bảo sao hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà là bắt buộc đối với việc xin giấy phép hoạt động hộ kinh doanh cá thể và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ ba, quy định về biểu mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh cần khai nộp. Đối với thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì chỉ cần khai nộp bản giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Còn đối với việc đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp thì quy định về hồ sơ thành lập doanh nghiệp áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

“Điều 19. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Điều 20. Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Điều 21. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.”

Một số chia sẻ hữu ích hy vọng sẽ giúp cho các chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh nắm bắt danh mục hồ sơ đăng ký kinh doanh cần có để triển khai đăng ký trong năm 2021. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh đảm bảo đầy đủ, tiện cho việc bắt đầu kinh doanh rất quan trọng bởi vạn sự khởi đầu nan. Quý vị cần hỗ tợ tư vấn hãy liên hệ dịch vụ đăng ký kinh doanh uy tín tại Hà Nội tại Công ty Luật Trí Nam. Thông tin liên hệ CÔNG TY LUẬT TNHH TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 Email: hanoi@luattrinam.vn

 

 

https://www.doisongphapluat.com