Thứ bảy 16/01/2021 15:15

Khám phá thành phố lớn thứ hai thế giới 500 năm trước

24/05/2020 16:55

Hampi (thủ đô của Đế quốc Vijayanagara) là Di sản Thế giới của UNESCO, nằm ở phía đông trung tâm Karnataka, Ấn Độ. Thành phố có diện tích khoảng 41,5 km2.

Nguồn tienphong.vn