Thứ sáu 10/07/2020 16:06

Leo 777 bước để tới tu viện dát vàng trên núi ở Myanmar

11/05/2020 08:41

Tu viện Taung Kalat là một trong những nơi linh thiêng nhất ở Myanmar. Du khách phải chinh phục đủ 777 bước để thấy được cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh.

Nguồn tienphong.vn