Thứ ba 20/10/2020 16:04

Lính phòng không huấn luyện đêm

09/07/2020 08:46

Các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 210, Quân khu 1 được tăng cường huấn luyện đêm, trong điều kiện thời tiết xấu để tăng khả năng tác chiến, bảo vệ bầu trời.

Nguồn tienphong.vn