Thứ bảy 06/06/2020 18:41

Ngân hàng Vietcombank sẽ phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu

17:18 | 18/03/2020

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này của Vietcombank là để bổ sung nguồn vốn hoạt động, đáp ứng các nhu cầu cho vay bằng VND với các dự án trung dài hạn.

ngan hang vietcombank se phat hanh 6000 ty dong trai phieu
Giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo sẽ phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay.

Theo đó, Vietcombank sẽ tung tối đa 60 triệu trái phiếu kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2025 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị trái phiếu phát hành là 6.000 tỷ đồng.

Mục đích của đợt huy động lần này của nhà băng đưa ra là để bổ sung nguồn vốn hoạt động, đáp ứng các nhu cầu cho vay bằng VND với các dự án trung dài hạn. Ngoài ra, việc bổ sung nguồn vốn này cũng sẽ giúp nhà băng đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tính chất của trái phiếu là tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là thứ cấp, không có bảo đảm bằng tài sản và là trái phiếu không chuyển đổi.

Nhà đầu tư trái phiếu sẽ được trả lãi sau hàng năm, định kỳ vào ngày phát hành trái phiếu. Tiền gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc đến hạn mua lại trái phiếu bắt buộc theo quy định.

Năm 2019 lơi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank đạt trên 23.155 tỷ đồng, tăng  26% so với năm 2018, trong đó, thu thuần từ hoạt động phi tín dụng chiếm tỷ trọng 39,2%. Các chỉ số ROA và ROE lần lượt đạt trung bình 1,59% và 25,51%, tăng mạnh so với năm 2018 và cao hơn mặt bằng chung các tổ chức tín dụng.

Tổng huy động vốn của Vietcombank trong năm 2019 đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2018, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống chỉ còn 0,77%, giảm so với mức 0,97% hồi cuối năm 2018.../.

Thúy Hà (Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn