Thứ hai 14/06/2021 06:04

Ngư dân Indonesia cho đàn cá nhám voi khổng lồ ăn

22/05/2020 08:47

Cá nhám voi là một trong những người bạn trên biển của người dân Indonesia. Việc săn bắt cá nhám voi tại đây đã bị cấm từ năm 2013.

Nguồn tienphong.vn