Chủ nhật 17/01/2021 16:24

Người Việt sưu tầm gốm sứ cổ nhiều nhất châu Á

28/07/2020 08:47

Hơn 30 năm, anh Đinh Công Tường đi khắp cả nước sưu tầm hơn 10 vạn cổ vật với mong muốn gìn giữ văn hóa Việt Nam.