Thứ hai 14/06/2021 06:18

Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay

06:26 | 10/10/2020

Đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ vô cùng kịch tích khi Top 60 thí sinh đều xinh đẹp, tài năng và có chỉ số đẹp.

nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Hoàng Bảo Trâm, SBD: 088, Chiều cao: 1m71, Số đo: 77 - 60 – 93
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Nguyễn Thị Bích Thùy, SBD: 182, Chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 66 – 92
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Nguyễn Thị Cẩm Đan, SBD 171, Chiều cao: 1m72, Số đo: 83 - 64 – 92
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
H Lida Niê Cao, SBD: 008, Chiều cao: 1m74, Số đo: 76 - 59 – 95
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, SBD: 408, Chiều cao: 1m67, Số đo: 82 - 62 – 90
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Doãn Hải My, SBD: 319, Chiều cao: 1m67, Số đo: 76 - 58 – 89
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung, SBD: 081, Chiều cao: 1m69, Số đo: 80 - 61 – 90
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Nguyễn Hà My, SBD: 335, Chiều cao: 1m64, Số đo: 75 - 61 – 88
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Võ Ngọc Hồng Đào, SBD: 018, Chiều cao: 1m73, Số đo: 76 - 63 – 95
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Huỳnh Nguyễn Mai Phương, SBD: 093, Chiều cao: 1m69, Số đo: 75 - 62 – 90
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Kim Trà My, SBD: 012, Chiều cao: 1m68, Số đo: 85 - 60 – 88
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Đậu Hải Minh Anh, SBD: 138, Chiều cao: 1m70, Số đo: 80 - 61 – 90
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Trương Nguyễn Phương Minh, SBD: 158, Chiều cao: 1m67, Số đo: 80 - 61 – 86
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Vũ Mỹ Ngân, SBD: 225, Chiều cao: 1m81, Số đo: 79 - 67 – 94
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Phù Bảo Nghi, SBD: 069, Chiều cao: 1m69, Số đo: 82 - 66 – 95
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Nguyễn Lê Ngọc Thảo, SBD: 068, Chiều cao: 1m73, Số đo: 81 - 61 – 92
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Lê Ngọc Trang, SBD: 169, Chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 62 – 91
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Lê Nguyễn Trà My, SBD: 256, Chiều cao: 1m66, Số đo: 86 - 61 – 93
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Nguyễn Thị Phượng, SBD: 026, Chiều cao: 1m73, Số đo: 84 - 60 – 90
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Phạm Thị Phương Quỳnh, SBD: 146, Chiều cao: 1m74, Số đo: 78 - 63 – 94
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Nguyễn Lê Phương Thảo, SBD: 116, Chiều cao: 1m70, Số đo: 76 - 61 – 90
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Võ Lê Quế Anh, SBD: 057, Chiều cao: 1m73, Số đo: 78 - 62 – 89
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Bùi Thị Thanh Nhàn, SBD: 052, Chiều cao: 1m69, Số đo: 76 - 62 – 86
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Nông Thúy Hằng, SBD: 005, Chiều cao: 1m68, Số đo: 81 - 65 – 91
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Nguyễn Thị Thu Phương, SBD: 433, Chiều cao: 1m73, Số đo: 82 - 62 – 90
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Đoàn Tường Linh, SBD: 165, Chiều cao: 1m78, Số đo: 84 - 63 - 92
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Lê Thị Tường Vy, SBD: 151, Chiều cao: 1m76, Số đo: 86 - 65 - 92
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Trần Hoàng Ái Nhi, SBD: 175, Chiều cao: 1m71, Số đo: 86 - 60 – 90
nhin gan nhan sac top 60 hoa hau viet nam 2020 truoc them ban ket toi nay
Lê Nguyễn Bảo Ngọc, SBD: 025, Chiều cao: 1m84, Số đo: 87 - 67 – 96

https://www.tienphong.vn