Thứ hai 24/01/2022 03:41

Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

16:01 | 18/01/2021

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân theo quy định.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã đưa ra các lưu ý tới doanh nghiệp, người nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2020.

Theo đó, về quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, thời hạn quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trả thu nhập là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31.3.2021).

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, thời hạn quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn thì có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ.

Khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN, trường hợp các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020 người nộp thuế đã tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới.

Cụ thể, đối với cá nhân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng/người.

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống; đồng thời, cá nhân không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Về quyết toán thuế TNDN, thời hạn quyết toán với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31.3.2021). Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, số thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định.

Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

THUẾ, Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Doanh nghiệp

CAO NGUYÊN

CAO NGUYÊN

laodong.vn