Thứ năm 06/08/2020 04:43

Những triệu chứng bệnh cúm A/H1N1 cần biết

11/02/2020 09:21

Cúm A/H1N1 là bệnh cúm mùa do virus cúm A/H1N1 gây ra, đây là loại virus rất dễ lây truyền từ người này sang người khác với tốc độ nhanh chóng.

Nguồn tienphong.vn