Thứ tư 05/08/2020 08:51
Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu trước tuổi

Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu trước tuổi

Góc luật sư - 06-05-2020 16:14

Nếu nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2020, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm ...

Nghỉ việc tạm thời do Covid-19 có được trả lương?

Nghỉ việc tạm thời do Covid-19 có được trả lương?

Pháp luật - 26-03-2020 16:27

Trường hợp người lao động phải nghỉ việc tạm thời do tác động của dịch Covid-19 sẽ được trả lương theo thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng.