Thứ năm 02/04/2020 16:17
Lùi đóng BHXH tới hết tháng 6 cho doanh nghiệp gặp khó do dịch Covid-19

Lùi đóng BHXH tới hết tháng 6 cho doanh nghiệp gặp khó do dịch Covid-19

Pháp luật - 19-03-2020 11:23

Doanh nghiệp có phân nửa lao động phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được lùi thời hạn đóng quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 6/2020. Trường hợp ...

Hưởng chế độ thất nghiệp, những vấn đề cần lưu ý

Hưởng chế độ thất nghiệp, những vấn đề cần lưu ý

Pháp luật - 19-03-2020 11:09

Để được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất, người lao động nên chuẩn bị đủ hồ sơ và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp như hướng dẫn ở dưới đây.