Thứ ba 19/01/2021 09:41

Rượu và thuốc lá là đối tượng sẽ phải dán tem điện tử

19:17 | 23/09/2020

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, thuốc lá) sẽ phải dán tem điện tử. Đó là nội dung tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử mà Bộ Tài chính mới công bố lấy ý kiến.

 

Bộ Tài chính đã quy định về nguyên tắc quản lý tem điện tử. Ảnh Intermet.

Các trường hợp phải dán tem điện tử

Thông tư này quy định về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng tem điện tử. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, thuốc lá) thuộc đối tượng sử dụng tem theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp không phải dán tem trên bao bì sản phẩm bao gồm: Rượu sản xuất thủ công bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; Rượu bán thành phẩm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP nhập khẩu; Rượu nhập khẩu theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; Sản phẩm thuốc lá sản xuất để xuất khẩu, chào hàng, triển lãm ở nước ngoài không phải dán tem theo quy định của Việt Nam.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính quy định, tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa đựng các thông tin, dữ liệu điện tử được kích hoạt, tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Dự thảo quy định rõ, với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản xuất tiêu thụ trong nước phải dán tem, mỗi bao thuốc lá được dán 1 con tem. Trường hợp bao thuốc lá có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào bao thuốc lá trước khi bọc màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem được dán tại vị trí đảm bảo nguyên tắc khi mở bao thuốc lá tem sẽ rách.

Đối với rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước phải dán tem, mỗi chai rượu được dán 1 con tem. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem rượu được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại.

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính cũng quy định rõ đơn vị thực hiện dán tem điện tử. Theo đó, đối với thuốc lá nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá thực hiện dán tem đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá tại địa điểm của doanh nghiệp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Đối với rượu nhập khẩu, việc dán tem đối với rượu đóng chai và rượu thành phẩm dạng thùng, téc nhập khẩu về sang, chiết ra chai được thực hiện như sau: Doanh nghiệp thực hiện dán tem và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đối với thuốc lá sản xuất trong nước, doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất thuốc lá phải thực hiện dán tem đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá sản xuất tại địa điểm sản xuất sau khi sản phẩm thuốc lá được đóng thành bao thuốc lá và trước khi đưa sản phẩm đi tiêu thụ trong nước.

Đối với rượu sản xuất trong nước, tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước, sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện dán tem đúng quy định cho sản phẩm rượu sản xuất tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

Doanh nghiệp đăng kí mua tem với Tổng cục Hải quan

Tại dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đã quy định về nguyên tắc quản lý tem điện tử. Theo đó, Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem thuốc lá nhập khẩu, rượu nhập khẩu. Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem thuốc lá sản xuất trong nước, rượu sản xuất trong nước.

Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý sử dụng ấn chỉ thuế. Người nộp thuế hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin tem điện tử về cơ quan quản lý theo quy định.

Đối với việc quản lý tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: hình thức, nội dung, kích thước, giá bán, số lượng tem và đặc điểm từng mẫu tem điện tử.

Riêng về việc đăng ký sử dụng tem, dự thảo nêu rõ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân căn cứ vào số lượng nhập khẩu dự kiến, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để đăng ký mua tem. Trong thời gian 1 ngày làm việc, cơ quan Hải quan phải gửi thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận.

Trường hợp chấp thuận, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tài khoản đã được cơ quan Hải quan cấp truy cập vào Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan để thực hiện việc gửi, nhận thông tin về sử dụng tem điện tử theo phương thức điện tử.

Trường hợp không chấp thuận, cơ quan Hải quan thực hiện thông báo lý do không chấp thuận để tổ chức, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ theo quy định.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư cũng quy định về việc bán tem. Theo đó, Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm cấp tem cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức bán tem cho doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá và tổ chức, cá nhân có Giấy phép phân phối rượu để tự dán tem theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi đến mua tem phải cung cấp các giấy tờ như: Tờ khai hải quan, hoặc Quyết dịnh bán hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền và Biên bản giám định chất lượng rượu nhập lậu bị tịch thu (trường hợp rượu bị tịch thu); Đơn đề nghị mua tem rượu, thuốc lá nhập khẩu; Giấy giới thiệu; Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người đến mua tem trong trường hợp cá nhân đến mua tem.

 

Thùy Linh