Thứ hai 12/04/2021 19:23

Sắp tới khi bán nhà, người dân có thể bị xóa hộ khẩu?

13:30 | 06/03/2021

Từ ngày 1.7.2021, Luật Cư trú sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành và một trong những điểm đáng chú ý là người dân khi bán nhà có thể bị xóa hộ khẩu.

Theo Điều 24 Luật Cư trú 2020 do Quốc hội thông qua ngày 13.11.2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2021, một trong những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú là:

"Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó".

Như vậy, kể từ ngày 1.7.2021, người dân khi bán nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú (xoá hộ khẩu), trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Ngoài ra, người thuộc một trong các trường hợp dưới đây cũng sẽ bị xoá đăng ký thường trú, bao gồm:

- Người đã mất, có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết.

- Người đã ra nước ngoài để định cư.

- Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú.

- Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Kim Nhung

Kim Nhung

https://laodong.vn