Thứ sáu 14/08/2020 20:09
Khoảng lặng Covid-19

Khoảng lặng Covid-19

Giáo dục - 10:21 | 18/03/2020

Sau 16/3, dân Đông Nam Á muốn tới Singapore đều phải mang giấy chứng nhận sức khỏe và đến nơi thì phải tự cách ly đủ 14 ngày. Thoạt tiên thấy cũng kỳ vì số ...