Thứ tư 23/09/2020 17:32
Tự tin biến thách thức thành cơ hội

Tự tin biến thách thức thành cơ hội

Thế giới - 07:30 | 28/01/2020

Đại sứ Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, trưởng SOM ASEAN* Việt Nam giai đoạn 2007-2014 - tự tin, Việt Nam có đủ vị ...