Thứ hai 10/08/2020 03:35
Chi tỷ USD mơ ô tô Việt xuất ngoại

Chi tỷ USD mơ ô tô Việt xuất ngoại

Xe - 20:30 | 05/01/2020

Hạn chế lớn nhất với ô tô thương hiệu Việt là chưa có tên tuổi trên trường quốc tế. Đặc biệt với thị trường Mỹ vốn có tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn rất ...