Thứ năm 29/07/2021 19:16

Không thể đổi trắng thay đen

Thế giới - 18:15 | 13/11/2019

Ngày 13/11/2019, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định: Việt Nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan đến Việt Nam của Người ...