Chủ nhật 17/01/2021 06:20
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa…

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa…

Nếp nhà - 06:41 | 06/11/2016

Tri thức đến từ ông thầy. Làm người phải luôn nhớ điều ấy không được phép quên. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lí chung về lòng biết ơn đối với người có ...