Thứ hai 10/05/2021 14:30
Chuyện thương hiệu ở V-League

Chuyện thương hiệu ở V-League

Thể thao - 10:10 | 28/04/2021

V-League và câu chuyện thương hiệu vốn âm ỉ từ khi Cảng Sài Gòn, Thể Công bị xóa sổ cuối thập niên 2000, giờ lại sắp sửa bùng trở lại.