Thứ hai 29/11/2021 10:22
Thông điệp của ASEAN qua RCEP

Thông điệp của ASEAN qua RCEP

Thế giới - 21:34 | 17/12/2019

Bảy năm đàm phán, 29 vòng thương lượng chính thức, 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 đối tác thương mại đã nhất trí với các ...