Thứ năm 23/09/2021 19:24

Gần 1/4 giới trẻ nghiện smartphone

Thế giới - 12:06 | 01/12/2019

Theo nghiên cứu của các bác sĩ Anh, gần 1/4 giới trẻ hiện nay phụ thuộc chủ yếu vào điện thoại thông minh (smartphone) và hành vi này tương tự với những người bị nghiện ...