Thứ ba 26/01/2021 02:19
Quý nhân

Quý nhân

Văn hóa - 18:00 | 08/12/2019

Má nhỏ thó nép mình trên băng ca. Nếu thằng Út không ra đón rồi dẫn vô phòng cấp cứu, chị chắc gì đã nhìn thấy chỗ má nằm.