Thứ tư 08/04/2020 14:06

Tăng lương 2020: Các khoản tiền sẽ tăng theo lương

08:23 | 10/01/2020

Lương cơ sở năm 2020 sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng sẽ kéo theo rất nhiều thay đổi liên quan đến tiền lương, phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội…

tang luong 2020 cac khoan tien se tang theo luong

 

 

 

 

https://vietnamnet.vn