Chủ nhật 17/10/2021 01:30

THACO bị hủy công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán mới

08:49 | 20/05/2021

Về THACO, cơ cấu cổ đông hiện tại khá cô đặc với phần lớn cổ phần (~97,3% vốnn) trong tay các cổ đông lớn. Trong đó, nắm cổ phần chi phối là công ty Trân Oanh với 59,3% vốn; ông Trần Bá Dương nắm 6,7% vốn; vợ ông Dương là bà Viên Diệu Hoa (Thành viên HĐQT) nắm 5% vốn; cổ đông ngoại nắm 26,3% vốn.

 

Ngày 14/5/2021, UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Ô tô Trường Hải (THACO). Phản hồi thông tin này, phía THACO cho biết, từ ngày 1/1/2021, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực thi hành: Công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ với cơ cấu cổ đông.

Tại thời điểm ngày 3/3/2021 (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM xác nhận) thì THACO không đáp ứng điều kiện vì 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chưa tới 3%  nên THACO đã phải thông báo cho UBCKNN và nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.

Sau 1 năm, UBCKNN sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo của công ty. Trong thời gian này, THACO vẫn thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm nhận được thông báo hủy công ty đại chúng theo quy định. Đồng thời, THACO vẫn duy trì cung cấp cho cổ đông đầy đủ các thông tin.

Theo kế hoạch, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong tháng 5/2021 để thông qua các Báo cáo tài chính, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch 2021, chiến lược phát triển trong thời gian tới và công tác quản trị điều hành.

Về THACO, cơ cấu cổ đông hiện tại khá cô đặc với phần lớn cổ phần (~97,3% vốn) trong tay các cổ đông lớn. Trong đó, nắm cổ phần chi phối là công ty Trân Oanh với 59,3% vốn; ông Trần Bá Dương nắm 6,7% vốn; vợ ông Dương là bà Viên Diệu Hoa (Thành viên HĐQT) nắm 5% vốn; cổ đông ngoại nắm 26,3% vốn.

 

 

Năm 2020 Công ty đã thông qua ý kiến cổ đông về việc việc tái cấu trúc theo hướng phân tách để thành lập pháp nhân mới là CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group), nhằm kiểm soát theo mô hình tập đoàn.

Trong đó, THACO hiện tại sẽ được tách thành lập THACO Group số vốn dự kiến 19.324 tỷ đồng được xác định bằng số vốn Thaco tách sang để thành lập THACO Group). THACO sẽ chuyển toàn bộ và THACO Group được kế thừa, tiếp tục thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ tại các công ty gồm: (i) Địa ốc Đại Quang Minh; (ii) Thadi; (iii) HAGL Agrico (HNG).

Tuy vậy, đến nay kế hoạch chia tách trên vẫn chưa được triển khai. 

 

cafef.vn