Thứ sáu 07/05/2021 01:22

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ?

16:34 | 30/03/2021

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP sau khi được cấp sổ đỏ.

Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định, thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cấp sổ đỏ) chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

Hoặc chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

thoi han nop tien su dung dat khi duoc cap so do
Thời hạn nộp tiền sử dụng đất sau khi nhận sổ đỏ là bao lâu? Đồ họa: M.H

Nếu nộp chậm tiền sử dụng đất, cá nhân, hộ gia đình sẽ bị coi là hành vi vi phạm hành chính về thuế, sẽ bị tính tiền chậm nộp tiền phạt.

Theo Khoản 1 Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định cách tính tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

“a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

b) Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước”.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm thông báo, đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quy định.

Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong các trường hợp sau: Trong thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền; trong thời gian xem xét, quyết định miễn tiền phạt; số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.

Minh Huy (T/H)

Minh Huy (T/H)

https://laodong.vn