Thứ sáu 06/08/2021 01:14

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ là bao lâu?

09:30 | 13/03/2021

Khi làm sổ đỏ, hộ gia đình, cá nhân phải có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đầy đủ và đúng thời hạn.

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) được quy định như sau:

- Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

- Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Như vậy, chậm nhất trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận) phải nộp đủ tiền sử dụng đất.

Lưu ý, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

thoi han nop tien su dung dat khi duoc cap so do la bao lau
Khi làm sổ đỏ, hộ gia đình, cá nhân phải có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đầy đủ và đúng thời hạn theo thông báo. Đồ hoạ: Kim Nhung

Cách tính tiền chậm nộp tiền phạt

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tiền sử dụng đất là một trong những khoản thu mà người sử dụng đất phải nộp khi được cấp Giấy chứng nhận. Nếu không nộp thì được coi là hành vi vi phạm hành chính về thuế và sẽ bị tính tiền chậm nộp tiền phạt.

Cách tính tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

- Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

- Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Kim Nhung

Kim Nhung

https://laodong.vn