Thứ sáu 10/07/2020 16:40

Tòa nhà chọc trời ở UAE cháy nghi ngút như cột lửa

07/05/2020 11:35

Một vụ hỏa hoạn đã khiến một tòa nhà chọc trời ở Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cháy nghi ngút như một “cột lửa khổng lồ”.

Nguồn tienphong.vn