Thứ sáu 25/06/2021 08:02

Từ 1.7.2021: 5 địa điểm thuê nhà không được đăng ký thường trú, tạm trú mới

10:03 | 06/05/2021

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1.7.2021 quy định khi công dân thuê nhà, trọ ở 5 địa điểm dưới đây sẽ không được đăng ký thường trú mới, tạm trú mới.

5 địa điểm thuê nhà không được đăng ký thường trú, tạm trú

Khoản 8 Điều 20 và khoản 3 Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định khi công dân thuê nhà, trọ ở những địa điểm sau sẽ không được đăng ký thường trú mới, tạm trú mới:

- Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đã có hồ sơ đăng ký thường trú riêng đối với người thuê nhà, trọ

tu 172021 5 dia diem thue nha khong duoc dang ky thuong tru tam tru moi
Luật Cư trú 2003 chỉ quy định hồ sơ đăng ký thường trú chung nhưng Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1.7.2021 đã cập nhật quy định riêng đối với trường hợp thuê nhà, trọ. Ảnh: TTXVN

Tại Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú 2020 đề cập đến quy định riêng cho trường hợp đăng ký thường trú đối với người thuê nhà, trọ như sau:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

- Hợp đồng cho thuê hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Khương Duy

Khương Duy

https://laodong.vn