Thứ sáu 10/07/2020 16:36

Vì sao bong bóng xà phòng bay lên cao và phát nổ?

11/05/2020 08:41

Ở trạng thái cân bằng, nếu lớp màng nước xung quanh bong bóng bị phá vỡ hoặc bay hơi, bong bóng sẽ phát nổ.

Nguồn tienphong.vn