Thứ năm 17/06/2021 05:41

Xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm bắt buộc

16:10 | 14/10/2020

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Dự thảo đã bổ sung thêm mức phí của xe máy điện là 55.000 đồng.

 

Trong dự thảo Thông tư lần này, nội dung đáng chú ý là nâng mức trách nhiệm bảo hiểm với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra. Mức trách nhiệm bảo hiểm này quy định trong Thông tư số 22/2016/TT-BTC là 100 triệu đồng/vụ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức bồi thường này chưa theo kịp với biến động ngày càng tăng về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí sửa chữa, thay thế tài sản bị thiệt hại trong các vụ tai nạn do xe cơ giới gây ra. Do vậy, trong dự thảo Thông tư, mức bồi thường này được tăng lên là 150 triệu đồng/vụ (tăng thêm 50 triệu đồng so với quy định hiện nay).

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung thiệt hại về tài sản do xe máy điện gây ra vào đối tượng được bồi thường cùng nhóm với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự gây ra. Mức bồi thường là 50 triệu đồng/vụ tai nạn; Đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc; sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng gây ra, mức bồi thường vẫn được giữ nguyên là 100 triệu đồng/vụ tai nạn.

Không chỉ tăng mức trách nhiệm bảo hiểm, dự thảo Thông tư này cũng quy định lại mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới.

Đáng chú ý, tại Phụ lục 1 về biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự năm của chủ xe mô tô 2 bánh, thay vì chỉ quy định mức phí xe mô tô từ 50 cc trở xuống là 55.000 đồng và xe trên 50 cc là 60.000 đồng thì dự thảo đã bổ sung thêm mức phí của xe máy điện là 55.000 đồng.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Ngoài ra, mức phí bảo hiểm bắt buộc của một số loại xe khác tại dự thảo cũng tăng so với quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC đang được áp dụng, như: xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ ngồi thì phí bảo hiểm tăng 5% từ 437.000 đồng lên 458.850 đồng; xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) tăng 7% từ 933.000 đồng lên 998.310 đồng…

Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải: nếu dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký tăng 10% từ 756.000 đồng lên 831.600 đồng; xe 16 chỗ ngồi tăng 12% từ 3.054.000 đồng lên 3.420.480 đồng… Còn với xe ô tô chở hàng (xe tải): dưới 3 tấn tăng 13% từ 853.000 đồng lên 963.890 đồng; xe trên 15 tấn tăng 15% từ 3.200.000 đồng lên 3.680.000 đồng…

Nếu dự thảo Thông tư được thông qua, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16.2.2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và một số Thông tư khác của Bộ Tài chính.

Bảo hiểm, Thẻ bảo hiểm, Bảo hiểm xe máy, bảo hiểm bắt buộc, Xe đạp điện

CAO NGUYÊN

CAO NGUYÊN

laodong.vn